Aanmelden

Kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 vallen onder de nieuwe aanmeldregeling.

AANMELDEN: VAN MAANDAG 21 JUNI 2021 T/M VRIJDAG 2 JULI 2021

Kinderen die vallen onder de 3e aanmeldperiode (kinderen geboren van 1 april 2018 t/m 30 juni 2018) kunnen aangemeld worden in de 3e aanmeldperiode: 21 juni 2021 t/m 2 juli 2021.

De aanmeldformulieren kunnen per mail worden verstuurd naar:

info@montessorischoolhoutwijk.nl of in de brievenbus aan de Architect Berlagelaan 125 worden gedeponeerd.

Vergeet niet een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind bij te voegen, zowel bij de papieren als de digitale versie van het aanmeldformulier. Dit is verplicht om de persoonsgegevens van uw kind te kunnen vergelijken met de gegevens op het aanmeldformulier. Zonder de kopie kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.

Een veilige kopie van het identiteitsbewijs maakt u zo:

  • Maak in de kopie het burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor welke instantie van welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Of maak gebruik van de KopieID app. Deze kunt u downloaden in de Apple App Store of Google Play Store

Direct na de controle vernietigen wij de kopie van het identiteitsbewijs.

Ouders/verzorgers ontvangen op donderdag 15 juli 2021 een brief of mail met het antwoord op de aanmelding.

Vragen? Stuur een e-mail naar ouders@aanmeldenpo.nl

U kunt uw kind wettelijk gezien pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt vlak voordat uw kind 3 jaar wordt hierover een brief van de gemeente. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in een van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Neem daarbij ook een identiteitsbewijs van uw kind mee!

Toelating

Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook wordt toegelaten. Er geldt bij ons de voorrangsregel ‘broer/zus’. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn, worden eerst de broertjes en zusjes van huidige leerlingen geplaatst. De plekken die nog over zijn worden verloot tussen de andere aanmeldingen. Dit gebeurt onder leiding van een notaris. Wij plaatsen jaarlijks 36 kinderen in de onderbouw.

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2017? Neem dan contact met ons op of we nog plaats hebben in de leeftijdsgroep van uw kind. Voor zij-instroom kinderen geldt dat er plaats moet zijn in een specifieke groep. Daarnaast laten wij kinderen 2 dagen “meedraaien”. Tijdens die 2 daagse wordt bekeken of wij als school passend zijn voor de ontwikkelingsbehoefte van het kind. Is dit niet het geval dan wordt niet overgegaan tot plaatsing.

Data voorlichtingsbijeenkomsten:

woensdag 24 maart 2021                                          woensdag 2 juni 2021

13.00 – 14.00 uur    VOL GEBOEKT                          13.00 – 14.00 uur

14.30 – 15.30 uur    VOL GEBOEKT                          14.30 – 15.30 uur

Via het tabblad contact kunt u zich aanmelden voor één van de voorlichtingsbijeenkomsten.

I.v.m. de Coronamaatregelen kunnen wij slechts één ouder/verzorger per gezin ontvangen en ook kinderen kunnen helaas niet meekomen in verband met de maatregelen.