Aanmelden

De procedure voor aanmelden van kinderen bij een basisschool in Den Haag is sinds 1 oktober 2016 op verschillende punten veranderd. Eén daarvan is dat de aanmeldleeftijd verschuift naar 3 jaar. Heeft u hierover een brief ontvangen en heeft u hier vragen over? Mail dan naar: mailto:vragen-onderwijs@denhaag.nl

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2015? Dan blijft de oude procedure van toepassing: www.eenaanmeldleeftijd.nl

Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag: www.eenaanmeldleeftijd.nl

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure ook voor uw kind. U kunt uw kind wettelijk gezien pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt hierover bericht op uw huisadres.

Vooraanmelding

Wanneer u tussen de geboorte van uw kind en de derde verjaardag kenbaar wil maken dat u voor onze school kiest  kunt dat middels een vooraanmelding kenbaar maken. U kunt het aanmeldingsformulier hiervoor gebruiken. De administratie kan aan de geboortedatum zien of er sprake is van een vooraanmelding dan wel aanmelding. Op het moment dat uw kind drie jaar wordt, wordt de vooraanmelding automatisch omgezet in een aanmelding.

Toelating
Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Er gelden een aantal toelatingscriteria. Het kan zijn dat andere kinderen aan meer toelatingscriteria voldoen. Zij krijgen dan de voorkeur boven uw kind. Als meerdere kinderen voldoen aan alle toelatingscriteria, wordt er geloot.

Broertjes en zusjes van huidige leerlingen worden geplaatst. Kinderen van werknemers krijgen voorrang. Wij plaatsen jaarlijks 28 kinderen in de onderbouw.

Data voorlichtingsochtenden

25 september 2018

13 november 2018

29 januari 2019

19 februari 2019

21 mei 2019

11 juni 2019

9.00 -11.00 uur

9.00 -11.00 uur

9.00 -11.00 uur

9.00 -11.00 uur

9.00 -11.00 uur

9.00 -11.00 uur

Via het tabblad contact kunt u zich aanmelden voor de voorlichtingsochtend.

Via onderstaand formulier plus de brief die u van de gemeente heeft gekregen over de eenaanmeldleeftijd kunt u uw kind aanmelden bij onze school.

Aanmeldformulier