Aanmelden

De procedure voor aanmelden van kinderen bij een basisschool in Den Haag is sinds 1 oktober 2018 op verschillende punten veranderd. Eén daarvan is dat de aanmeldleeftijd verschuift naar 3 jaar. Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag: https://scholenwijzer.denhaag.nl Heeft u een brief ontvangen en heeft u hier vragen over? Mail dan naar: ouders@aanmeldenpo.nl

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2016? Neem dan contact met ons op of we nog plaats hebben in de leeftijdsgroep van uw kind.

Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag: https://scholenwijzer.denhaag.nl

Kinderen geboren tussen 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 kunnen aangemeld worden in een van de 4 aanmeldperioden, nadat het kind 3 jaar is geworden. In de tabel hieronder kunt u zien wanneer uw kind aangemeld kan worden en wanneer u antwoord krijgt op uw aanmelding. In het aanmeldjaar 2019-2020 zijn de volgende 4 aanmeldperioden vastgesteld:

Uw kind wordt 3 jaar in de periode: Meld uw kind aan bij de school van eerste keuze in de periode: U ontvangt antwoord op uw aanmelding op:
1 oktober 2019 t/m 31 december 2019 16 december 2019 t/m 10 januari 2020 24 januari 2020
1 januari 2020 t/m 31 maart 2020 23 maart 2020 t/m 3 april 2020 23 april 2020
1 april 2020 t/m 30 juni 2020 22 juni 2020 t/m 3 juli 2020 16 juli 2020
1 juli 2020 t/m 30 september 2020 16 september 2020 t/m 30 september 2020 15 oktober 2020

 

Let op! Kinderen geboren tussen 1 juli 2017 en 30 september 2017 kunnen alleen aangemeld worden in de laatste aanmeldperiode, omdat daarna het aanmeldjaar sluit! Zorg dus dat uw kind op tijd wordt aangemeld.

U kunt uw kind wettelijk gezien pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt vlak voordat uw kind 3 jaar wordt hierover een brief van de gemeente. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in een van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Neem daarbij ook een identiteitsbewijs van uw kind mee!

Toelating

Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook wordt toegelaten. Er geldt bij oons de voorrangsregel ‘broer/zus’. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn, worden eerst de broertjes en zusjes van huidige leerlingen geplaatst. De plekken die nog over zijn worden verloot tussen de andere aanmeldingen. Dit gebeurt onder leiding van een notaris. Wij plaatsen jaarlijks 36 kinderen in de onderbouw.
Voor zij-instroom kinderen geldt dat er plaats moet zijn in een specifieke groep. Daarnaast laten wij kinderen 2 dagen “meedraaien”. Tijdens die 2 daagse wordt bekeken of wij als school passend zijn voor de ontwikkelingsbehoefte van het kind. Is dit niet het geval dan wordt niet overgegaan tot plaatsing.

AANMELDFORMULIER voor zij-instroom kinderen.

Data voorlichtingsochtenden

23 september 2020

18 november 2020

9.30 -10.30 uur

9.30 -10.30 uur

Via het tabblad contact kunt u zich aanmelden voor de voorlichtingsochtend