Aanmelden

De procedure voor aanmelden van kinderen bij een basisschool in Den Haag is sinds 1 oktober 2018 op verschillende punten veranderd. Eén daarvan is dat de aanmeldleeftijd verschuift naar 3 jaar. Heeft u hierover een brief ontvangen en heeft u hier vragen over? Mail dan naar: mailto:vragen-onderwijs@denhaag.nl

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2015? Neem dan contact met ons op of we nog plaats hebben in de leeftijdsgroep van uw kind.

Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag: https://scholenwijzer.denhaag.nl

Kinderen geboren tussen 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016 kunnen aangemeld worden in een van de 4 aanmeldperioden, nadat het kind 3 jaar is geworden. Een aanmeldperiode voor ouder(s) vindt plaats in de laatste 2 weken van een kwartaal(rekening houdend met de schoolvakantie). Binnen 6 weken na de specifieke aanmeldperiode krijgt bericht  over de plaatsingsmogelijkheden.  In het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende 4 aanmeldperioden vastgesteld:

10 tot en met 21 december 2018

18 tot en met 29 maart 2019

17 tot en met 28 juni 2019

16 tot en met 30 september 2019(deze periode valt in het volgend schooljaar 2019-2020)

Let op: kinderen geboren na 28 juni 2016 en voor 1 oktober 2016 kunnen zich alleen aanmelden tussen 16 en 30 september 2019.

U kunt uw kind wettelijk gezien pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt hierover bericht van de gemeente op uw huisadres. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in een van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Neem daarbij ook een identiteitsbewijs van uw kind mee.

Toelating
Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Er gelden een aantal toelatingscriteria. Het kan zijn dat andere kinderen aan meer toelatingscriteria voldoen. Zij krijgen dan de voorkeur boven uw kind. Als meerdere kinderen voldoen aan alle toelatingscriteria, wordt er geloot.

Broertjes en zusjes van huidige leerlingen worden geplaatst. Kinderen van werknemers krijgen voorrang. Wij plaatsen jaarlijks 28 kinderen in de onderbouw.

Voor zij-instroom kinderen geldt dat er plaats moet zijn in een specifieke groep. Daarnaast laten wij kinderen 2 dagen “meedraaien”. Tijdens die 2 daagse wordt bekeken of wij als school passend zijn voor de ontwikkelingsbehoefte van het kind. Is dit niet het geval dan wordt niet overgegaan tot plaatsing.

AANMELDFORMULIER voor zij-instroom kinderen.

Data voorlichtingsochtenden

25 september 2018

13 november 2018

29 januari 2019

19 februari 2019

21 mei 2019

11 juni 2019

9.00 -11.00 uur

9.00 -11.00 uur

9.00 -11.00 uur

9.00 -11.00 uur

9.00 -11.00 uur

9.00 -11.00 uur

Via het tabblad contact kunt u zich aanmelden voor de voorlichtingsochtend.