Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit 10 leden. Zij houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie en uitvoering van gebeurtenissen die buiten het leerprogramma omgaan. Dit alles natuurlijk in goed overleg met het team. Tot de belangrijkste festiviteiten behoren het sinterklaas-, kerst-, lente- en paasfeest en natuurlijk het schoolreisje.

Overleg in de AC vindt doorgaans eens per zes weken plaats. In deze vergaderingen is ook minstens één lid van het team aanwezig. Ook voor dit schoolseizoen zijn nieuwe ideeën van harte welkom!

Naam Rol
Masha Plomp Voorzitter
Sandra te Velde Penningmeester
Jorga Kortekaas-Leegstra Secretaris
Laura Zwager lid
Chantal van den Bor lid
Chella Wilken lid
Diana Kaffa lid
Saskia de Lange lid
Nicole Jolink lid
Bart Zwager lid

 

Agenda Tijdstip Activiteit
25 september ’18 19.30 uur AC-vergadering
13 november ’18 19.00 uur Sintpodium/ Knutselavond
05 december ’18 12.30 uur Afbreken sintpodium
06 december ’18 19.30 uur AC-vergadering en
Kerstpodium
20 december ’18 14.00 uur Afbreken kerstpodium
30 januari ’19 19.30 uur AC-vergadering
04 april ’19 19.30 uur AC-vergadering en
Paaspodium
21 mei ’19 19.30 uur AC-vergadering en
zomerfeest
12 juni ’19 Zomerfeest en
 Schoolreis groep 3 t/m 6
27 juni ’19 19.30  uur AC-vergadering
11  juli ’19 18.00 uur Afscheid groep