Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit 17 leden. Zij houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie en uitvoering van gebeurtenissen die buiten het leerprogramma omgaan. Dit alles natuurlijk in goed overleg met het team. Tot de belangrijkste festiviteiten behoren het sinterklaas-, kerst-, lente- en paasfeest en natuurlijk het schoolreisje.

Overleg in de AC vindt doorgaans eens per zes weken plaats. In deze vergaderingen is ook minstens één lid van het team aanwezig. Ook voor dit schoolseizoen zijn nieuwe ideeën van harte welkom!

Naam Rol
Masha Plomp Voorzitter
Sandra te Velde Penningmeester
Jorga Kortekaas-Leegstra Secretaris
Laura Zwager lid
Chantal van den Bor lid
Karst van der Meulen lid
Diana Kaffa lid
Saskia de Lange lid
Nicole Jolink lid
Bart Zwager lid
Amy Pape lid
Andreea Iordache lid
Laurien Zitter lid
Maaike de Ruiter lid
Lenneke Gentl lid
Sanne Prins lid
Paul van Ekeren lid

 

Agenda Tijdstip Activiteit
19 september ’18 19.30 uur AC-vergadering
16 november ’18 19.00 uur Sintpodium/ Knutselavond
05 december ’18 12.30 uur Afbreken sintpodium
07 december ’18 19.30 uur AC-vergadering en
Kerstpodium
20 december ’18 14.00 uur Afbreken kerstpodium
31 januari ’19 19.30 uur AC-vergadering
03 april ’19 19.30 uur AC-vergadering en Paaspodium
18 april ’19 12.30 uur Paasbrunch
15-16-17 mei ’19 Sportdagen
22 mei ’19 19.30 uur AC-vergadering en zomerfeest
12 juni ’19 Zomerfeest en
 Schoolreis groep 3 t/m 6
24 juni ’19 19.30  uur AC-vergadering
11  juli ’19 18.00 uur Afscheid groep