Datums informatiebijeenkomsten:

  • 8 september 2021
  • 24 november 2021
  • 16 februari 2022
  • 8 juni 2022

13.00 – 14.00 uur

14.30 – 15.30 uur

Via het tabblad contact kunt u zich aanmelden voor één van de voorlichtingsbijeenkomsten.