Nieuwbouw

14 mei 2019

Nieuwbouw Montessorischool Houtwijk

In januari 2018 heeft het bestuur een aanvraag voor nieuwbouw gedaan. Deze nieuwbouw omvat een 12 klassige basisschool en 3 lokalen voor de kinderopvang. Tevens is een gymzaal aangevraagd. Montessorischool Houtwijk staat op de scholenlijst van de gemeente om nieuwbouw te krijgen in het kalenderjaar 2021.
Het doel van de gemeente is om van alle basisscholen Kindcentra te maken. In de jaren 80 van de vorige eeuw zijn de kleuterschool en lagere school samengevoegd tot de basisschool. De laatste ontwikkeling omtrent Kindcentra is dat de basisschool een instelling gaat worden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit houdt in dat bij iedere basisschool een voorziening komt voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Vooruitlopend op de nieuwbouw is het bestuur een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Triodus. Triodus is de beoogde samenwerkingspartner bij de totstandkoming van het Kindcentrum. Dit betekent dat Triodus en Montessorischool Houtwijk samen het Kindcentrum zullen gaan vormgeven.
Voor wat betreft het nieuwe gebouw zullen alle stappen genomen worden door het bestuur die noodzakelijk zijn. Qua communicatie zal het team, MR, kinderen, ouders en buurt geïnformeerd worden als er ontwikkelingen zijn te melden.
Vooralsnog is de planning( het verkrijgen van allerlei vergunningen voorbehouden) als volgt:
• Verhuizing naar de dependance eind december 2020
• Sloop gebouw Architect Berlagelaan 125( januari 2021)
• Nieuwbouw gereed( januari 2022 met uitloop naar zomervakantie)
Wij hopen in 2022 een modern schoolgebouw te kunnen betreden waar de komende 40 jaar kinderen met veel plezier montessori-onderwijs kunnen krijgen.