Op deze pagina staan alle relevante reglementen en protocollen die onze school  in gebruik heeft.

Privacyreglement Montessorischool Houtwijk

Privacyreglement Montessori Houtwijk

Gedragscode Social Media MZH

Gedragscode Social Media MZH

Pestprotocol Montessorischool Houtwijk

Pestprotocol Montessorischool Houtwijk

Protocol PO-VO

20171121 Procedure overgang PO-VO ouders

School Ondersteunings Profiel

SchoolOndersteuningsProfiel Montessorischool Houtwijk

Schoolveiligheidsplan

Veiligheidsplan Montessorischool Houtwijk

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Meldcode Montessorischool Houtwijk

Protocol gescheiden ouders

Protocol scheiding ouders

Medicijnprotocol

Medicijnprotocol Montessorischool Houtwijk