Kinderopvang gro-up

Gro-up heeft ruim vijftig kindercentra waar dagelijks dagopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar wordt verzorgd. Daarnaast heeft gro-up een aantal peuterspeelzalen verspreid over Den Haag. Bij gro-up werken circa 900 enthousiaste en professionele medewerkers aan de beste opvang voor ruim 4.000 kinderen.

De feitelijke opvang vindt plaats bij:

Baambruggestraat 2-4
2546 SK Den Haag
06-12093441

Meer informatie?
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang(IPK) van gro-up: (010) 286 27 77 . Kijk voor meer informatie over gro-up op https://www.gro-up.nl

Bezoekadres hoofdkantoor:
Spoorhaven 10-18
2651 AV Berkel en Rodenrijs
tel.: 010-2862777

 

Kinderopvang 2Krekels

De jongere kinderen worden van school opgehaald of gebracht door de pedagogisch medewerkers van 2Samen. 2Samen heeft KICKs, dat bruisende en uitdagende activiteiten aanbiedt voor kinderen van de bso. Veelzijdigheid en kwaliteit staan daarbij hoog in het vaandel. De activiteiten hebben het karakter van miniworkshops en worden door vakdocenten op de bso zelf of in een sporthal, dansschool of buurthuis gegeven. In vakanties organiseert KICKs sporttoernooien voor alle bso-locaties. Wij vinden het belangrijk dat we uw kind ook na school een goede tijd kunnen bieden.

De feitelijke opvang vindt plaats bij:

2Krekels
Monseigneur Nolenslaan 9b
2555 XX Den Haag
Tel. : 070-3230407
2krekels@2samen.nl

Meer informatie?
Meer informatie treft u op de website: www.2samen.nl
2Samen is bereikbaar via telefoon: 070-3385500 of via e-mail: info@2samen.nl

Bezoekadres hoofdkantoor:
Laan van Meerdervoort 70
2517 AP Den Haag

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top