Kinderopvang

De werkgroep buitenschoolse opvang vond dat ouders een keuze moesten hebben.

Naast Triodus is de organisatie 2Samen actief voor onze school.
De kinderen worden opgehaald door personeel van Triodus en 2Samen.

De feitelijke opvang vindt plaats bij:

BSO Helen Parkhurstschool(locatie voormalige Eshof),
Mari Andriessenerf 15,
2552 KL Den Haag,
Tel. : 070-312 00 10

Samenwerkingsverband

Voor de buitenschoolse opvang heeft onze school een samenwerkingsverband met kinderopvangorganisatie Triodus. Triodus behoort tot één van de drie grootste kinderopvang-organisaties in Den Haag.

Kinderopvang Triodus

Triodus heeft ruim vijftig kindercentra waar dagelijks dagopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar wordt verzorgd. Daarnaast heeft Triodus een aantal peuterspeelzalen verspreid over Den Haag. Bij Triodus werken circa 900 enthousiaste en professionele medewerkers aan de beste opvang voor ruim 4.000 kinderen.

Opdoen van ervaringen

Kinderopvang heeft dus een belangrijke meerwaarde voor kinderen. Bij Triodus ligt de nadruk op het opdoen van ervaringen, niet op het presteren. Er wordt gezorgd voor een veilige en uitdagende omgeving, creatieve spelmaterialen en vakbekwame begeleiding. Bij Triodus krijgt elk kind alle vrijheid om zich in eigen tempo en op eigen kracht te ontwikkelen. Daarmee heeft Triodus een duidelijke visie op de rol van kinderopvang in Nederland; veel meer gericht op vorming en ontwikkeling dan op uitsluitend opvang.

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang(IPK) van Triodus: (010) 286 27 77 . Kijk voor meer informatie over Triodus en de Trioduspedagogiek op https://www.triodus.nl

Bezoekadres hoofdkantoor:
Spoorhaven 10-18
2651 AV Berkel en Rodenrijs
tel.: 010-2862777

2Krekels,
Monseigneur Nolenslaan 9b
2555 XX Den Haag
Tel. : 070-3230407
2krekels@2samen.nl

Wat houdt de samenwerking in?

De jongere kinderen worden van school opgehaald of gebracht door de pedagogisch medewerkers van 2Samen. 2Samen heeft KICKs, dat bruisende en uitdagende activiteiten aanbiedt voor kinderen van de bso. Veelzijdigheid en kwaliteit staan daarbij hoog in het vaandel. De activiteiten hebben het karakter van miniworkshops en worden door vakdocenten op de bso zelf of in een sporthal, dansschool of buurthuis gegeven. In vakanties organiseert KICKs sporttoernooien voor alle bso-locaties. Wij vinden het belangrijk dat we uw kind ook na school een goede tijd kunnen bieden.

Contactgegevens

Het hoofdkantoor van Kinderopvang 2Samen is gevestigd aan de Laan van Meerdervoort 70 in
Den Haag. 2Samen is bereikbaar via telefoon: 070-3385500 of via e-mail: info@2samen.nl.
Meer informatie treft u op de website: www.2samen.nl.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top