Aanmelden

Kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 vallen onder de nieuwe aanmeldregeling.

AANMELDEN VAN: 16 SEPTEMBER T/M 30 SEPTEMBER 2021

Kinderen die vallen onder de 4e aanmeldperiode (kinderen geboren van 1 oktober 2017 t/m 31 december 2017) kunnen aangemeld worden in de 4e aanmeldperiode: AANMELDEN VAN: 16 SEPTEMBER T/M 30 SEPTEMBER 2021.
De aanmeldformulieren kunnen per mail worden verstuurd naar:

info@montessorischoolhoutwijk.nl of in de brievenbus aan de Architect Berlagelaan 125 worden gedeponeerd.

Vergeet niet een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind bij te voegen, zowel bij de papieren als de digitale versie van het aanmeldformulier. Dit is verplicht om de persoonsgegevens van uw kind te kunnen vergelijken met de gegevens op het aanmeldformulier. Zonder de kopie kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.

Een veilige kopie van het identiteitsbewijs maakt u zo:

  • Maak in de kopie het burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor welke instantie de kopie is bedoeld.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Of maak gebruik van de KopieID app. Deze kunt u downloaden in de Apple App Store of Google Play Store.

Wij vernietigen de kopie van het identiteitsbewijs direct na controle.

Vragen? Stuur een e-mail naar ouders@aanmeldenpo.nl

Aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd

U kunt uw kind wettelijk gezien pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt vlak voordat uw kind 3 jaar wordt hierover een brief van de gemeente. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in een van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Neem daarbij ook een identiteitsbewijs van uw kind mee!

Toelating

Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook wordt toegelaten. Er geldt bij ons de voorrangsregel ‘broer/zus’. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn, worden eerst de broertjes en zusjes van huidige leerlingen geplaatst. De plekken die nog over zijn worden verloot tussen de andere aanmeldingen. Dit gebeurt onder leiding van een notaris. Wij plaatsen jaarlijks 36 kinderen in de onderbouw.

Zij-instromers

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2016? Neem dan contact met ons op of we nog plaats hebben in de leeftijdsgroep van uw kind. Voor zij-instroom kinderen geldt dat er plaats moet zijn in een specifieke groep. Daarnaast laten wij kinderen 2 dagen “meedraaien”. Tijdens die 2 daagse wordt bekeken of wij als school passend zijn voor de ontwikkelingsbehoefte van het kind. Is dit niet het geval dan wordt niet overgegaan tot plaatsing.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top