Aanmelden

AANMELDEN VAN: 20 t/m 31 maart 2023

Kinderen die vallen onder de 2e aanmeldperiode kunnen aangemeld worden in aanmeldperiode: 20 t/m 31 maart 2023

 

Uw kind is geboren in de periode: Dan meldt u uw kind aan in de periode:
01-10-2019 t/m 31-12-2019 19 december 2021 t/m 13 januari 2022
01-01-2020 t/m 31-03-2020 20 maart 2023 t/m 31 maart 2023
01-04-2020 t/m 30-06-2020 11 september 2023 t/m 30 september 2023*
01-07-2020 t/m 30-09-2020 11 september 2023 t/m 30 september 2023*

*Aanmeldperiode 3 en 4 worden dit aanmeldjaar samengevoegd i.v.m. de vroege zomervakantie.

De aanmeldformulieren kunnen per mail worden verstuurd naar:
info@montessorischoolhoutwijk.nl of in de brievenbus aan de Architect Berlagelaan 125 worden gedeponeerd.

Vergeet niet een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind bij te voegen, zowel bij de papieren als de digitale versie van het aanmeldformulier. Dit is verplicht om de persoonsgegevens van uw kind te kunnen vergelijken met de gegevens op het aanmeldformulier. Zonder de kopie kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.

Een veilige kopie van het identiteitsbewijs maakt u zo:

  • Maak in de kopie het burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor welke instantie de kopie is bedoeld.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Of maak gebruik van de KopieID app. Deze kunt u downloaden in de Apple App Store of Google Play Store.

Wij vernietigen de kopie van het identiteitsbewijs direct na controle.
Vragen? Stuur een e-mail naar ouders@aanmeldenpo.nl

 

Toelating

Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook wordt toegelaten. Er geldt bij ons de voorrangsregel ‘broer/zus’. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn, worden eerst de broertjes en zusjes van huidige leerlingen geplaatst. De plekken die nog over zijn worden verloot tussen de andere aanmeldingen. Dit gebeurt onder leiding van een notaris. Wij plaatsen jaarlijks 36 kinderen in de onderbouw.

 

Zij-instromers

Zit uw kind al op een andere school en wilt u de overstap maken naar onze Montessorischool? Neem dan contact met de administratie. administratie@montessorischoolhoutwijk.nl

Voor zij-instroom kinderen geldt dat er plaats moet zijn in een specifieke groep. Daarnaast laten wij kinderen 2 dagen “meedraaien”. Tijdens die 2 dagen wordt bekeken of wij als school passend zijn voor de ontwikkelingsbehoefte van het kind. Is dit niet het geval dan wordt niet overgegaan tot plaatsing.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top