Nieuwbouw Montessorischool Houtwijk

In januari 2018 heeft het bestuur een aanvraag voor nieuwbouw gedaan. Deze nieuwbouw omvat een 12 klassige basisschool en 3 lokalen voor de kinderopvang. Tevens is een gymzaal aangevraagd. Montessorischool Houtwijk staat op de scholenlijst van de gemeente om nieuwbouw te krijgen.

Van basisschool naar Kindcentra

Het doel van de gemeente is om van alle basisscholen Kindcentra te maken. In de jaren 80 van de vorige eeuw zijn de kleuterschool en lagere school samengevoegd tot de basisschool. De laatste ontwikkeling omtrent Kindcentra is dat de basisschool een instelling gaat worden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit houdt in dat bij iedere basisschool een voorziening komt voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Samenwerking met gro-up

Vooruitlopend op de nieuwbouw is het bestuur een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met gro-up. gro-up is de beoogde samenwerkingspartner bij de totstandkoming van het Kindcentrum. Dit betekent dat gro-up en Montessorischool Houtwijk samen het Kindcentrum zullen gaan vormgeven.

Nieuw gebouw

Voor wat betreft het nieuwe gebouw zullen alle stappen genomen worden door het bestuur die noodzakelijk zijn. Qua communicatie zal het team, MR, kinderen, ouders en buurt geïnformeerd worden als er ontwikkelingen zijn te melden.

De planning (het verkrijgen van allerlei vergunningen voorbehouden) was als volgt:

• Verhuizing naar de dependance zomer 2022 • Sloop gebouw Architect Berlagelaan najaar 2022 • Nieuwbouw gereed (zomervakantie 2023)

Medio november 2021 hebben wij bericht ontvangen dat door de oplopende bouwkosten het nieuwbouwproject door de gemeente Den Haag voorlopig is stilgelegd. Er wordt gezocht naar een oplossing voor deze gestegen bouwkosten. Dit betekent helaas dat het er niet naar uitziet dat we medio 2023 al een nieuw gebouw kunnen betrekken. Wanneer dat wel zal gebeuren, is op dit moment nog niet bekend.

Om te voorkomen dat we nog minimaal een jaar gebruik moeten maken van twee lokalen op in de dependance (Mari Andriessenstraat 40) zullen er in de herfstvakantie 2022 een tweetal portacabins (noodlokalen) achter ons huidige gebouw geplaatst worden. Op deze manier zijn alle groepen in ieder geval op dezelfde locatie gehuisvest.

Voorlichtingsbijeenkomst buurtbewoners

Op woensdagmiddag 14 september 2022, 15:30u-16:30u is er een voorlichtingsbijeenkomst. Bent u buurtbewoner? Dan nodigen wij u graag uit! U kunt zich aanmelden via info@montessori-mzh.nl

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top