Nieuwbouw Montessorischool Houtwijk

In januari 2018 heeft het bestuur een aanvraag voor nieuwbouw gedaan. Deze nieuwbouw omvat een 12 klassige basisschool en 3 lokalen voor de kinderopvang. Tevens is een gymzaal aangevraagd. Montessorischool Houtwijk staat op de scholenlijst van de gemeente om nieuwbouw te krijgen in het kalenderjaar 2023.

Van basisschool naar Kindcentra

Het doel van de gemeente is om van alle basisscholen Kindcentra te maken. In de jaren 80 van de vorige eeuw zijn de kleuterschool en lagere school samengevoegd tot de basisschool. De laatste ontwikkeling omtrent Kindcentra is dat de basisschool een instelling gaat worden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit houdt in dat bij iedere basisschool een voorziening komt voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Samenwerking met Triodus

Vooruitlopend op de nieuwbouw is het bestuur een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Triodus. Triodus is de beoogde samenwerkingspartner bij de totstandkoming van het Kindcentrum. Dit betekent dat Triodus en Montessorischool Houtwijk samen het Kindcentrum zullen gaan vormgeven.

Nieuw gebouw

Voor wat betreft het nieuwe gebouw zullen alle stappen genomen worden door het bestuur die noodzakelijk zijn. Qua communicatie zal het team, MR, kinderen, ouders en buurt geïnformeerd worden als er ontwikkelingen zijn te melden.

Vooralsnog is de planning (het verkrijgen van allerlei vergunningen voorbehouden) als volgt:

• Verhuizing naar de dependance zomer 2022
• Sloop gebouw Architect Berlagelaan najaar 2022
• Nieuwbouw gereed (zomervakantie 2023)

Wij hopen in 2023 een modern schoolgebouw te kunnen betreden waar de komende 40 jaar kinderen met veel plezier montessori-onderwijs kunnen krijgen.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top