Onze schooltijden

Hoofdlocatie:

Groepen: Tijden:
Woensdag 1 t/m 8 8.30 – 12.30 uur
Andere dagen 1 t/m 8 8.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur

Dependance: 

Groepen: Tijden:
Woensdag 6,7,8 8.15 – 12.15 uur
Andere dagen 6,7,8 8.15 – 12.00 uur en 13.00 – 14.45 uur

Een woensdagochtend in de twee weken zijn de leerlingen van de groepen 1 en 2 vrij. Dit is gedaan om de leid(st)ers van de school o.a. meer tijd te geven om aan onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen te werken.

De school begint…

De schooldeuren zijn ’s ochtends open van 8.15 tot 8.30 uur. De kinderen kunnen dan rustig de school binnengaan. Het is de bedoeling dat iedereen 8.25 uur in de klas is, zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen.
Ouders worden niet in de klassen verwacht in verband met een rustige start van de dag. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelfstandig de klas binnenkomen, de leerkracht een hand geven en aan het werk gaan of in de kring gaan zitten. Om dit zo goed en rustig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij de ouders om de school zo spoedig mogelijk te verlaten. Een grote groep ouders voor de ramen van het klaslokaal komt nu eenmaal een rustige werksfeer, die ervoor moet zorgen dat leerlingen geconcentreerd aan het werk gaan, niet ten goede.
Mocht uw kind niet in staat zijn naar school te komen dan verzoeken wij u dat u dat voor half negen diezelfde dag te melden op school.

 

De school gaat uit . . .

Na schooltijd gaan de leerlingen van de midden  en bovenbouw zelf naar de buitendeur. Als u uw kind opgevangen heeft, bent u van harte welkom om in de klas het werk van uw te kind te bekijken of om een gesprek te hebben met de leerkracht. De leerlingen van de onderbouw worden in de klas afgehaald. Het is de bedoeling dat de ouders door klassendeuren aan de achterzijde van het gebouw naar binnen komen. Zij kunnen dan gelijk het werk van hun kind bekijken. Indien uw kind alleen naar huis mag gaan of door een ander opgehaald wordt, moet u dit laten weten aan de leid(st)er (een mededeling van een kind kunnen we niet voldoende vinden).

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top