PO-VO procedure

Om de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er op gemeente niveau afspraken gemaakt tussen scholen voor primair onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs. Via de link komt u bij de procedure van onze school.
Tevens kunt u meer informatie vinden via de website: www.bovohaaglanden.nl

Procedure overgang PO-V

Declaratieformulier

Hebt u iets te declareren?

Declaratieformulier downloaden

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top