PO-VO procedure

Om de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er op gemeente niveau afspraken gemaakt tussen scholen voor primair onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs. Via de link komt u bij de procedure van onze school.
Tevens kunt u meer informatie vinden via de website: www.bovohaaglanden.nl

Procedure overgang PO-V