BOVO: overstap Basisonderwijs – Voortgezet Onderwijs

Een passende middelbare school voor elk kind in de BOVO regio Haaglanden. Met dat doel voor ogen namen de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio het initiatief voor BOVO.

https://www.bovohaaglanden.nl/

De Scholenwijzer

De scholenwijzer geeft u informatie over alle scholen en opvang in Den Haag. Dat maakt kiezen een stuk gemakkelijker.

https://scholenwijzer.denhaag.nl

Scholen op de kaart

Of u nu als ouder/verzorger een goede en geschikte basisschool wilt kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van scholen in het basisonderwijs, voor verschillende doelgroepen tonen basisscholen hier interessante informatie over onderwijs en resultaten. Dit is de link naar Scholen op de kaart.

https://www.scholenopdekaart.nl/

PO-raad

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast is de PO-Raad aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs.

https://www.poraad.nl

Gemeente Den Haag – Leerplicht

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/afdeling-leerplicht.htm

Nederlandse Montessori Vereniging

Deze site geeft u specifieke informatie over montessorischolen verspreid over heel Nederland.

http://www.montessori.nl/

Schoolvakanties Den Haag

Hier vindt u het overzicht van de schoolvakanties voor de scholen in Den Haag. Elke schoolvakantie, behalve de zomervakantie, is tot stand gekomen in een overleg van vertegenwoordigers van de besturen van de Haagse scholen.

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/schoolvakanties.htm

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Het samenwerkingsverband waar Montessorischool Houtwijk toe hoort met veel actuele informatie over Passend Onderwijs specifiek voor de regio Den Haag.

http://www.sppoh.nl/

Samenwerkingsverband Zuid-Holland West(SWVZHW)

Dit samenwerkingsverband geeft actuele informatie over Passend Onderwijs in het Voortgezet Onderwijs.

www.swvzhw.nl/

Rijksoverheid

De Rijksoverheid informeert u graag over de gang van zaken op de basisschool. U kunt de link bijvoorbeeld gebruiken wanneer u een school voor uw kind gaat kiezen.

De informatie is bestemd voor ouders en verzorgers en bevat onder andere de volgende onderwerpen:

  • Toelaten kind school;
  • Groepen basisschool;
  • Lestijden, vakken, vakanties en activiteiten school;
  • Ouders en school;
  • Prestaties kind basisschool;
  • Eindtoets en schooladvies;

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs

 

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top