Persoonlijkheid hoog in het vaandel

Binnen de context van het montessori-onderwijs hechten wij veel waarde aan het respecteren van een ieders persoonlijkheid, daar besteden wij veel tijd aan.Bovendien leven wij als volwassenen het goede voorbeeldgedrag zoveel mogelijk voor.

Goed voorbeeld doet goed volgen! Helaas gebeuren er toch wel eens dingen die we niet hebben kunnen voorkomen. Resulteert dit in een klacht, dan wordt deze serieus genomen.

Klacht indienen

De school streeft actief naar een laagdrempelig klachtenbehandeling en dus moet een klacht snel en makkelijk worden ingediend.

De eerst aangewezen persoon voor uw klacht is natuurlijk de groepsleerkracht, daarna kunt u altijd de intern begeleider aanspreken.

De directeur is ook bereid om met u in overleg te treden. Wij raden u aan om, wanneer u andere ouders wil aanspreken, dit toch de school te melden.

Verplichte klactenregeling

Scholen zijn verplicht om per 1 augustus 1998 een klachtenregeling te hebben.

Ook onze school heeft een klachtenregeling opgesteld waarin staat aangegeven welke weg u kunt bewandelen om gehoord te worden.

Onze school heeft zich met instemming van de Medezeggenschapsraad aangesloten bij de Klachtencommissie van de Vereniging Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemen grondslag www.gcbo.nl.

Marion Ferber is de vertrouwenspersoon van onze school. Zij is bereikbaar via de mail: marion.ferber@ziggo.nl

Voor een model van de klachtenregeling klik op onderstaande link.

Modelklachtenregeling MZH

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top