Montessori school Houtwijk

In 2019 bestaat onze school 35 jaar. In december 1984 heeft een groep ouders ‘de vereniging voor montessorionderwijs Houtwijk’ opgericht. Deze groep ouders wenste dat er montessorionderwijs aangeboden werd in Houtwijk.

Geschiedenis

Na een viertal jaren in tijdelijke behuizing gebivakkeerd te hebben, is in 1988 het huidige gebouw aan de Architect Berlagelaan 125 betrokken. Bij het huidige gebouw hebben alle geledingen input gehad voor wat betreft de vormgeving van het gebouw.

De overwegend witte kleur is bewust gekozen. De kinderen geven kleur aan de school. Aanvankelijk was er gekozen voor vloerbedekking. Al snel werd duidelijk dat allergische kinderen sterk belemmerd werden. Na een waterschade is uiteindelijk besloten linoleum als vloerbedekking te gebruiken.

Veiligheid op de school

Iedere school streeft er naar een veilige omgeving te zijn voor alle aanwezigen. Het montessori-onderwijs biedt tal van handreikingen om daar in de dagelijkse praktijk vorm aan te geven.

Bewust van eigen veiligheid

Dit start op het moment dat uw kind de school voor het eerst bezoekt. Het eerste wat uw kind leert is: het dragen van zijn/haar stoel. We maken het kind bewust van zijn eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. In de loop van de basisschoolcarrière zal uw kind verschillende rollen vervullen. Van jongste van een groep tot oudste. Bij deze rollen horen verschillende verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheid

Al naar gelang de draagkracht van de kinderen zullen zij aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid. Voor alle geledingen geldt dat wij geloven in de kracht van het woord. Om duidelijkheid voor de kinderen te scheppen wordt op voorlichtingsmomenten benadrukt dat de ouders/verzorgers en de school de gezamenlijke opvoeders zijn. Ouders/verzorgers die daar anders over denken adviseren wij hun kind niet op onze school aan te melden.

Wij prijzen ons gelukkig met de prettige wijze van samenwerken met onze ouders/verzorgers. Zij tonen grote betrokkenheid en geven samen met het team inhoud aan onze schoolcultuur.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top